CARINSKO ZASTUPANJE
mi smo tu da Vi ne biste previše brinuli!

Custom Brokerage

Za početak da Vam detaljno objasnimo šta sve podrazumeva carinsko zastupanje. Najjednostavnije, to je usluga koju pružamo kako bismo pomogli našim klijentima u procesu uvoza ili izvoza robe. Junior Cargo može da pruži usluge carinskog zastupanja kao deo svog spektra usluga kako bi olakšala i ubrzala carinske procedure za svoje klijente.

Šta sve može u ovoj oblasti da vam učini Junior Cargo, kao pouzdan partner u Vašem poslu?

Priprema i podnošenje carinskih dokumenata: Junior Cargo će Vam reći šta je sve potrebno od dokumentacije po zakonskim regulativama. Pomoći ćemo Vam da prikupite sva potrebna dokumenta za uvoz ili izvoz robe. Zatim ćemo pripremiti i podneti ove dokumente nadležnim carinskim organima.

Tarifna klasifikacija: Efikasno određujemo odgovarajuće carinske tarifne brojeve za robu kako bi se odredile carinske dažbine i porezi.

Carinska deklaracija: Pripremamo i podnosimo carinske deklaracije u Vaše ime, kako bismo omogućili nesmetani i ubrzani uvoz ili izvoz robe.

Komunikacija sa carinskim organima: Junior Cargo će komunicirati sa carinskim organima u ime klijenta, prateći status i rešavajući eventualne probleme ili nedoumice u vezi sa carinskim procedurama.

Asistiramo u projekciji troškova: Junior Cargo može da pomogne klijentu da obračuna potencijalne carinske dažbine i poreze koji su potrebni za uvoz ili izvoz robe.

Savetovanje: Junior Cargo može da pruži savetovanje klijentima o carinskim propisima i procedurama kako bi se osiguralo da se sve radi u skladu sa zakonima i propisima u vezi sa uvozom i izvozom robe.

Jednostavno, carinsko zastupanje je neophodno ukoliko želite da sačuvate vreme, energiju, ali najvažnije - da sve uradite kako treba i budete sigurni. Idealno je za kompanije koje se bave međunarodnom trgovinom, jer možemo da Vam ubrzamo procese, smanjimo rizik od grešaka i obezbedimo da se roba što efikasnije stavi na raspolaganje Vama ili Vašem partneru u inostranstvu.

I bez brige – za Vaše poslovanje ne postoje granice uspeha!

Za više informacija i dobijanje konkretne ponude nas kontaktirajte ili pošaljite upit.