POMORSKI TRANSPORT
za Vaše mirne luke!

pomorski transport

Želimo Vam mirno more i kreiramo idealne pomorske transporte za Vas! Saradnja sa vodećim brodskim kompanijama omogućuje nam najpovoljnija rešenja po pitanju FCL (Full Container Load) i LCL ( Less Container Load) pošiljaka. Nudimo kompletnu podršku za bilo koji Vaš teret koji biste želeli otpremiti prekookenski.

Od nas očekujte:

Rute i planiranje transporta: Junior Cargo će identifikovati najbolje pomorske ili rečne rute za otpremu i izabrati brodove ili plovila koja odgovaraju specifičnim potrebama klijenta. Ovo uključuje izbor najkraćih, najjeftinijih ili najbržih ruta u zavisnosti od vaših zahteva.

Briga o kapacitetu tereta: Kompanija će obezbediti da teretni kapacitet brodova odgovara količini i vrsti tereta koji se transportuje.

Prateću dokumentaciju: Priprema svih potrebnih dokumenata za uvoz i izvoz tereta, uključujući carinske deklaracije, tovarne listove i druga dokumenta potrebna za pomorski ili rečni transport.

Carinske i regulatorne usluge: Pružanje usluga u vezi sa carinskim procedurama, kontrolama, inspekcijama i obezbeđivanje da se svi relevantni zakoni i propisi poštuju tokom brodskog transporta, bez obzira na to na kom se delu sveta nalazi brod sa teretom.

Usluge osiguranja tereta: Pružanje opcionih usluga osiguranja za zaštitu tereta od gubitka ili oštećenja tokom brodskog tranzita.

Praćenje tereta: Kontinuirano praćenje lokacije tereta tokom transporta kako bi se osigurala sigurnost i transparentnost. Posredstvom modernih sistema monitoringa i praćenja, naši klijenti su u svakom trenutku obavešteni o toku putovanja pošiljki.

Koordinacija između strana: Junior Cargo će koordinisati komunikaciju između brodskih operatera, luka, špeditera i drugih relevantnih strana kako bi se osiguralo nesmetano obavljanje transporta Vaše robe.

Analiza troškova: Procena ukupnih troškova transporta i pružanje informacija klijentima o ukupnim troškovima kako bi im se pomoglo da donesu najbolje odluke za svoj biznis.

Neka Junior Cargo postane Vaša sigurna luka ukoliko se odlučite za brodski transport!

Za više informacija i dobijanje konkretne ponude nas kontaktirajte ili pošaljite upit.